XXXVII Mały Konkurs Recytatorski - ELIMINACJE GMINNE

Eliminacje gminne odbędą się w poniedziałek 30.04.2018 od godz. 9:30 w sali widowiskowej GOK Puchaczów.

Organizator eliminacji gminnych
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Puchaczowie

Limit uczniów z jednej szkoły: max. 10 osób
szkoły filialne - max. 5 osób

"Karty uczestników" oraz "Zgody na przetwarzanie danych osobowych" prosimy o dostarczenie do GOK Puchaczów
w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2018 r.(piątku).


Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (uczniowie klas I – VI) z terenu powiatu łęczyńskiego.
Uczniów VII klasy Szkoły Podstawowej zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Przebudzeni do Życia”.

Założenia programowe
Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy nie prezentowany w innych konkursach.
Tematyka tekstu jest dowolna.
Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.
Zachęcamy do sięgnięcia po teksty nowe, rzadko prezentowane, a mówiące o tym, co jest naprawdę bliskie młodym recytatorom.

Czas występu: do 5 minut.

Ocena uczestników
Jury oceni recytatorów w dwóch kategoriach: uczniowie klas I-III i IV-VI.

Kryteria oceny:
wartość artystyczna,
oryginalność,
dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora,
poprawna dykcja,
interpretacja utworu,
ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy, przed recytacją nie przedstawiają się i nie podają autora i tytułu wybranego utworu.

Jury może wytypować do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów po dwóch recytatorów w każdej kategorii (razem - do 4 osób).
Istnieje możliwość przesunięć limitu miejsc na inne kategorie, liczba recytatorów zakwalifikowanych do WKR nie może przekroczyć 4 osób.
Werdykt jury jest niepodważalny.


Etap powiatowy konkursu odbędzie się 15.05.2018 r. od godz. 10.00.
Miejsce eliminacji PBP w Łęcznej poda w późniejszym terminie.

Warunkiem uczestnictwa są dokładnie wypełnione karty zgłoszeń oraz protokół z eliminacji (szkolnych/gminnych/miejskich) przekazane do 07.05.2018 r. w formie papierowej na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej 21-010 Łęczna ul. Staszica 9 lub e-mail (skan pdf) biblioteka@powiatleczynski.pl.
Karty, które dotrą do PBP po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.
W Konkursie Powiatowym może wziąć udział do 5 recytatorów z instytucji organizującej eliminacje środowiskowe.Regulamin, karta zgłoszenia i ochrona danych osobowych do pobrania poniżej.

Karta Uczestnika

Regulamin

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 20:00
Kontakt
ul. Rynek 3
21-013 Puchaczów
Tel. 81 75 75 345
www.gokpuchaczow.pl