Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2018


Dożynki Powiatowe w Ludwinie
W ubiegłą niedzielę (09.09.2018r.) mieliśmy ogromny zaszczyt reprezentować naszą gminę podczas dożynek powiatowych w Ludwinie.
Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie przemarszem korowodu dożynkowego. Nasza reprezentacja była bardzo liczna,
zaczynając od Skarbnik Gminy Puchaczów Barbary Marcinek, Radnych Gminy Puchaczów oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.
Przedstawiliśmy aż siedem wieńców dożynkowych, które były ozdobą korowodu.
Swoje prace zaprezentowały: Stowarzyszenia Kobiet Gminy Puchaczów, Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet w Puchaczowie,
Dziennego Domu Senior-Wigor w Bogdance; Koła Gospodyń Wiejskich z Albertowa, Brzezin, Bogdanki i Ostrówka.

Zaprezentowaliśmy się przepięknie - w kolorowych strojach ludowych, strażacy w mundurach, naręcza kwiatów i przepiękne wieńce.
Piękno naszych wieńców doceniła również komisja konkursowa przyznając trzem wieńcom główne nagrody i tak w kategorii na wieniec tradycyjny nagrodzone zostały:
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Puchaczów – I miejsce,
Koło Gospodyń Wiejskich w Albertowie – III miejsce;
w kategorii na wieniec nowoczesny Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrówku otrzymał zaszczytne I miejsce.

Prezentowaliśmy się również artystycznie, zespół wokalny „WnieboGłosy” z Gminnego Ośrodka Kultury w Puchaczowie
przygotował i zaśpiewał przepiękny koncert który porwał publiczność do zabawy.
Oczywiście nie mogło również zabraknąć stoiska gminnego reprezentowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie i Dzienny Dom Opieki Senior-Wigor z Bogdanki.
Dzięki uprzejmości naszych lokalnych przedsiębiorców: Pani Karoliny Roczon „Lawendowe Centrum” z Ostrówka oraz Pana Bogdana Kota „Wędliny Domowe u Kota” z Brzezin
oraz loterii przygotowanej przez nasze Seniorki, nasze stoisko cieszyło się dużą popularnością.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację tego święta i godnie reprezentujących naszą gminę.

Tekst: Beata Sagan

Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 20:00
Kontakt
ul. Rynek 3
21-013 Puchaczów
Tel. 81 75 75 345
www.puchaczowgok.pl