Gminny konkurs plastyczny "Moja ulubiona bajka"


Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie ogłasza konkurs plastyczny pt. „Moja ulubiona bajka”

W pracach mogą być przestawione postacie z bajek, baśni, filmów animowanych, kreskówek, wieczorynek i innych.

• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z Gminy Puchaczów w wieku 3-14 lat
• Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
1) przedszkole,
2) klasy I – III szkoły podstawowej,
3) klasy IV – VI szkoły podstawowej,
4) klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

CELE KONKURSU:
• Promowanie twórczości dziecięcej.
• Integrowanie dzieci przez sztukę.
• Rozwijanie zainteresowań plastycznych.
• Inspirowanie do aktywności twórczej.
• Promowanie talentów plastycznych dzieci.

WYMOGI PRACY PLASTYCZNEJ
• Format: A4 lub A3
• Technika pracy: rysunek, malarstwo lub szkic ołówkiem (dozwolone jest łączenie technik)
• Forma: płaska
• Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko.
• Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie.
• NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE: prace przestrzenne lub z gotowych materiałów, a także prace przekalkowane

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA:
• Nauczyciel zgłasza tylko jedną pracę dziecka.
• Jeden nauczyciel może zgłosić max. 12 prac z jednej klasy/grupy.
• Zgłoszone prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie na wydrukowanej metryczce dołączonej do regulaminu (załącznik nr 1).
• Prace bez dołączonej metryczki na odwrocie nie zostaną dopuszczone do oceny przez jury.
• Nauczyciel zobowiązany jest do uzupełnienia i dostarczenia wraz z pracami dzieci KARTY ZGŁOSZENIA (załącznik nr 2).
Brak karty zgłoszenia może skutkować nie zakwalifikowaniem się prac do konkursu.
• Kryteria oceny prac: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność, walory estetyczne, samodzielność wykonania pracy.

ZGŁOSZENIE PRAC
Prace z dopiskiem „Moja ulubiona bajka” należy składać osobiście
lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 10 grudnia 2018 r.
na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów

WYNIKI KONKURSU:
• Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
• O dacie rozdania nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie/mailowo.
• Lista nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie: http://puchaczowgok.pl oraz https://www.facebook.com/gok.puchaczow?fref=ts

Regulamin konkursu, Karta zgłoszenia, Metryczka na prace

Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 20:00
Kontakt
ul. Rynek 3
21-013 Puchaczów
Tel. 81 75 75 345
www.gokpuchaczow.pl