Eliminacje gminne odbędą się w 6 listopada 2018 r. (wtorek), godz. 9.30 w sali widowiskowej GOK Puchaczów.

Organizator eliminacji gminnych
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Puchaczowie

„Karty zgłoszeń” oraz „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” prosimy o dostarczenie do GOK Puchaczów
w nieprzekraczalnym terminie do 26.10.2018 r.(piątku).

Karty dostarczone do organizatora po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Uczestnikami konkursu (etapu gminnego) mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich,
a także studenci i dorośli miłośnicy recytacji z gminy Puchaczów .

Recytatorzy prezentują jeden dowolnie wybrany tekst (utwór poetycki lub fragment prozy; dopuszczalny jest uzasadniony kolaż tekstów). Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji: uczniowie szkół podstawowych – do 3 minut, starsi – do 5 minut.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerywania dłuższych prezentacji. Uczestnik przygotowuje repertuar nieprezentowany w innych konkursach ani w poprzednich edycjach JKR.

Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora. Kryteria oceny::
– wybór i dobór tekstu,
– dostosowanie tekstu do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora,
– interpretacja utworu,
– kultura słowa,
– ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy, przed recytacją nie przedstawiają się i nie podają autora i tytułu wybranego utworu.

Nominację do Turnieju Wojewódzkiego otrzyma maksymalnie 5 recytatorów.
Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych, wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Werdykt jury jest niepodważalny.


Etap powiatowy odbędzie się 15 listopada 2018 r. (czwartek) od godz. 10.00 w sali konferencyjnej
Centrum Zarządzania Siecią w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 a.

Regulamin, karta zgłoszenia i zgoda na przetwarzanie danych do pobrania poniżej.
Karta zgłoszenie uczestnika – 22jkr_karta_zgloszenia
Regulamin konkursu – 22jkr_regulamin
Pismo do Szkół – 22jkr_szkoly
Zgoda rodzica/opiekuna – 22jkr_zgoda