Kalendarz Imprez
KALENDARZ IMPREZ
Gminnego Ośrodka Kultury w Puchaczowie
na rok 2019

1. „Akcja Zima 2019”, lokalna
Puchaczów, styczeń
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
Osoba upoważniona do kontaktu: Weronika Grochowska
Impreza, cykliczna, ma na celu zorganizowane czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej poprzez proponowane zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne.

2. Koncert Noworoczny, lokalna
Puchaczów, styczeń
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
Osoba upoważniona do kontaktu: Justyna Abramik
Koncert skierowany do mieszkańców gminy, o tematyce świąteczno-zimowej. Występy dzieci, młodzieży która kształci się i rozwija talenty wokalne oraz instrumentalne w Gminnym Ośrodku Kultury.

3. Dzień Kobiet, lokalna
Puchaczów, marzec
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
Osoba upoważniona do kontaktu: Weronika Grochowska
Impreza lokalna, skierowana do wszystkich pań szczególnie z terenu gminy. Celem spotkania jest podtrzymanie lokalnych zwyczajów związanych z obchodami tego święta. W tym dniu organizowane są różne wydarzenia dedykowane płci pięknej.

4. Wiosenny Rambit – Turniej Międzyszkolny, lokalna
Puchaczów, kwiecień
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
Osoba upoważniona do kontaktu: Krzysztof Zgórski
Impreza cykliczna. Ma na celu wykształcenie w młodzieży zasad zdrowego współzawodnictwa i wspólnej dobrej zabawy. Tematyka turnieju uzależniona jest od wieku uczestników i ich zainteresowań, czy potrzeb np. profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

5. Majówka, lokalna
Puchaczów, maj
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
Osoba upoważniona do kontaktu: Beata Sagan
Impreza cykliczna mająca na celu pielęgnowanie integracji lokalnej społeczności, kulinarnego dziedzictwa naszego regionu; w programie m. in: konkurs i
degustacja potraw regionalnych, spotkanie integracyjne.

6. Mały Konkurs Recytatorski, lokalna
Puchaczów, kwiecień
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
Gminna Biblioteka Publiczna w Puchaczowie
Osoba upoważniona do kontaktu: Beata Sagan
Konkurs o zasięgu gminnym, mający na celu doskonalenie warsztatu uczestników w zakresie pięknego mówienia.

7. Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej, lokalna
Puchaczów, czerwiec
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
Osoba upoważniona do kontaktu: Krzysztof Zgórski
Lokalna, adresowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Celem konkursu jest doskonalenie wokalnego warsztatu muzycznego młodych wykonawców.

8. Dzień Dziecka, lokalna
Puchaczów, czerwiec
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
Osoba upoważniona do kontaktu: Beata Sagan
Impreza lokalna, adresowana do dzieci z terenu gminy. Podczas uroczystości organizowane są atrakcje dla dzieci: konkursy, konkurencje sprawnościowe, malowanie buzi i włosów.

9. Dni Puchaczowa, regionalna
Puchaczów, czerwiec
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
Osoba upoważniona do kontaktu: Beata Sagan
Impreza lokalna, adresowana do mieszkańców gminy. Podczas uroczystości prezentowany jest lokalny dorobek artystyczny. W programie wystawy plastyczne, konkursy, koncerty zespołów
artystycznych, imprezy sportowe.

10. „Akcja Lato 2019”, lokalna
Puchaczów, lipiec
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345

Osoba upoważniona do kontaktu: Krzysztof Zgórski, Weronika Grochowska
Impreza cykliczna, ma na celu zorganizowane czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej poprzez proponowane zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne.

11. Rambit – Turniej Międzyszkolny, lokalna
Puchaczów, październik
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
Osoba upoważniona do kontaktu: Krzysztof Zgórski, Weronika Grochowska
Impreza cykliczna. Ma na celu wykształcenie w młodzieży zasad zdrowego współzawodnictwa i wspólnej dobrej zabawy. Tematyka turnieju uzależniona jest od wieku uczestników i ich
zainteresowań, czy potrzeb np. profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

12. Jesienny Konkurs Recytatorski, lokalna
Puchaczów, październik
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
Gminna Biblioteka Publiczna w Puchaczowie
Osoba upoważniona do kontaktu: Beata Sagan
Konkurs o zasięgu gminnym, mający na celu doskonalenie warsztatu uczestników w zakresie
pięknego mówienia.

13. Święto jesieni, lokalna
Puchaczów, październik
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
Osoba upoważniona do kontaktu: Beata Sagan
Różnorodne wydarzenie kulturalne o tematyce jesiennej; głównie wyjazdy do Kazimierza czy Skansenu w Lublinie.

14. Konkurs SUDOKU, lokalna
Puchaczów, listopad
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
Osoba upoważniona do kontaktu: Krzysztof Zgórski
Konkurs ma na celu popularyzację łamigłówek liczbowych wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania.

15. Andrzejkowe Spotkania – „ Świętego Andrzeja”, lokalna
Puchaczów, listopad
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
Osoba upoważniona do kontaktu: Weronika Grochowska
Prezentacja tradycyjnych wróżb, zabaw andrzejkowych z bogatej obrzędowości lubelszczyzny, połączona z zabawą andrzejkową. Adresowana do dzieci i młodzieży z terenu gminy.

16. „ Świąteczne Klimaty”, lokalna
Puchaczów, grudzień
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
Osoba upoważniona do kontaktu: Weronika Grochowska
Impreza mająca na celu kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia i zimy. Jej uczestnikami są dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu gminy Puchaczów.

17. „Spotkanie z Mikołajem”, lokalna
Puchaczów, grudzień
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
Impreza skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym podczas której zaplanowano gry i zabawy sportowo-zręcznościowe. Spotkanie z Mikołajem i wręczenie paczek.

18. „Spotkanie opłatkowe”, lokalna
Puchaczów, grudzień
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
Uroczystość organizowana dla m.in. kierowników jednostek samorządowych, działaczy społecznych, członkiń KGW, władz gminy, radnych i sołtysów.

Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 20:00
Kontakt
ul. Rynek 3
21-013 Puchaczów
Tel. 81 75 75 345
www.gokpuchaczow.pl