Zakończyła się pierwsza edycja konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”,
organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej i aktywizacją życia społecznego i kulturalnego.
Dziękujemy wszystkim za udział i chęć zmiany swojego otoczenia.
Do pierwszej edycji konkursu zgłosiło się 236 uczestników, którzy złożyli łącznie 285 wniosków.
Największą popularnością cieszyły się projekty związane z oświatą (24%) i rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej (21%).
Równie popularną kategorią była mała infrastruktura (18%).
Łączna wartość nagrodzonych projektów w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie” to ponad 1.6 mln zł.

Niezmiernie się cieszymy, że wśród wyłonionych zwycięzców znajduje sie Gmina Puchaczów
wraz z projektem „Wzmacniamy swoje otoczenie – zdrowo, aktywnie i bezpiecznie w gminie Puchaczów”
Stworzenie nowej infrastruktury sportowej przy boisku (postawienie wiaty rowerowej i miejsc postojowych dla rowerów przy orliku), impreza otwarcia.
Podniesienie jakości życia i integracja społeczności
napisanym przez Urząd Gminy Puchaczów.