Kalendarz imprez

GOK Puchaczów na rok 2024

 1. Ferie z GOK , lokalna
  Puchaczów, styczeń 2020
  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345

Osoba upoważniona do kontaktu: Beata Sagan

Impreza cykliczna, ma na celu zorganizowane czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej poprzez proponowane zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne.

 

 1. Koncert Noworoczny, lokalna
  Puchaczów, styczeń 2020
  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345

Osoba upoważniona do kontaktu: Justyna Abramik

Koncert skierowany do mieszkańców gminy, o tematyce świąteczno-zimowej. Występy dzieci, młodzieży która kształci się i rozwija  talenty wokalne oraz instrumentalne  w Gminnym Ośrodku Kultury.

 

 1. Dzień Kobiet, lokalna
  Puchaczów, marzec 2020
  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345

Osoba upoważniona do kontaktu: Beata Sagan

Impreza lokalna, skierowana  do wszystkich pań szczególnie z terenu gminy. Celem spotkania jest podtrzymanie lokalnych  zwyczajów związanych z obchodami tego święta. W tym dniu organizowane są różne wydarzenia dedykowane płci pięknej.

 

 1. Wiosenny Rambit – Turniej Międzyszkolny, lokalna  
  Puchaczów, kwiecień 2024
  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345

Osoba upoważniona do kontaktu: Krzysztof Zgórski

Impreza cykliczna. Ma na celu wykształcenie w młodzieży zasad zdrowego współzawodnictwa i wspólnej dobrej zabawy. Tematyka turnieju uzależniona jest od wieku uczestników i ich zainteresowań, czy potrzeb np. profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

 1. Majowy Piknik Biegowy, lokalna (Puchaczów,
  maj 2024
  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
  Osoba upoważniona do kontaktu: Beata Sagan

Impreza cykliczna mająca na celu integrację lokalnego społeczeństwa oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

 

 1. Mały Konkurs Recytatorski, lokalna 
  Puchaczów, kwiecień 2024
  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
  Gminna Biblioteka Publiczna w Puchaczowie

Osoba upoważniona do kontaktu: Beata Sagan

Konkurs o zasięgu gminnym, mający na celu doskonalenie warsztatu uczestników w zakresie pięknego mówienia.

 

 1. Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej, lokalna 
  Puchaczów, czerwiec 2024
  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345

Osoba upoważniona do kontaktu: Krzysztof Zgórski

Lokalna, adresowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Celem konkursu jest doskonalenie wokalnego warsztatu muzycznego młodych wykonawców.

 

 1. Dzień Dziecka, lokalna 
  Puchaczów, czerwiec 2024
  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345

Osoba upoważniona do kontaktu: Beata Sagan

Impreza lokalna, adresowana do dzieci z terenu gminy. Podczas uroczystości organizowane są atrakcje dla dzieci:  konkursy, konkurencje sprawnościowe, malowanie buzi i włosów.

 

 1. Dni Puchaczowa, regionalna
  Puchaczów, czerwiec 2024
  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345

Osoba upoważniona do kontaktu: Beata Sagan

Impreza lokalna, adresowana do mieszkańców gminy. Podczas uroczystości prezentowany jest lokalny dorobek artystyczny. W programie wystawy plastyczne, konkursy, koncerty zespołów artystycznych, imprezy sportowe.

 

 1. Wakacje z GOK, lokalna
  Puchaczów, lipiec 2024
  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345

Osoba upoważniona do kontaktu: Justyna Abramik, Krzysztof Zgórski

Impreza cykliczna, ma na celu zorganizowane czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej poprzez proponowane zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne.

 

 

11. Dożynki Gminne, regionalne
Puchaczów, wrzesień 2024
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345

Osoba upoważniona do kontaktu: Beata Sagan

 

 13. Rambit – Turniej Międzyszkolny, lokalna
Puchaczów, październik 2024
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345

Osoba upoważniona do kontaktu: Krzysztof Zgórski, 

Impreza cykliczna. Ma na celu wykształcenie w młodzieży zasad zdrowego współzawodnictwa i wspólnej dobrej zabawy. Tematyka turnieju uzależniona jest od wieku uczestników i ich zainteresowań, czy potrzeb np. profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

 14. Jesienny Konkurs Recytatorski, lokalna
Puchaczów, październik 2024
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345
Gminna Biblioteka Publiczna w Puchaczowie

Osoba upoważniona do kontaktu: Beata Sagan

Konkurs o zasięgu gminnym, mający na celu doskonalenie warsztatu uczestników w zakresie pięknego mówienia.

 

 15. Gminny konkurs plastyczny, lokalna
Puchaczów, listopad 2024
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345

Osoba upoważniona do kontaktu: Milena Brudkowska

Różnorodne wydarzenie kulturalne o tematyce jesiennej; głównie wyjazdy do Kazimierza, Sandomierza czy Skansenu w Lublinie.

 

16. Konkurs SUDOKU, lokalna
Puchaczów, listopad 2024
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345

Osoba upoważniona do kontaktu: Krzysztof Zgórski

Konkurs ma na celu popularyzację łamigłówek liczbowych wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania.

 

17. Gminny Konkurs Patriotyczny POLSKA – MÓJ DOM (kategoria recytatorska i muzyczna)

Puchaczów, listopad 2024
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345

Osoba upoważniona do kontaktu: Justyna Abramik

Konkurs ma na celu propagowanie postaw patriotycznych poprzez literaturę i muzykę. Kształcenie umiejętności recytatorskich/wokalnych. Wymiana doświadczeń.

 

 18. Okiem kobiety: cykliczne warsztaty artystyczne dla kobiet z Gminy Puchaczów, lokalna

Puchaczów, listopad/grudzień 2020
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345

Osoba upoważniona do kontaktu: Milena Brudkowska

Impreza mająca na celu kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia i zimy. Jej uczestnikami są dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu gminy Puchaczów.

 

19.„Spotkanie z Mikołajem”, lokalna
Puchaczów, grudzień 2024
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345

Osoba upoważniona do kontaktu: Justyna Abramik

Impreza skierowana do  dzieci w wieku przedszkolnym podczas której zaplanowano gry i zabawy sportowo-zręcznościowe. Spotkanie z Mikołajem i wręczenie paczek.

 20. „Spotkanie opłatkowe”, lokalna 

Puchaczów, grudzień 2024
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów , tel. (81) 75-75-345

Uroczystość organizowana dla m.in.  kierowników jednostek samorządowych, działaczy społecznych, członkiń KGW, władz gminy, radnych i sołtysów.