Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Puchaczów
Przewodniczącą Stowarzyszenia Kobiet Gminy Puchaczów jest Pani Lila Wójcik.

Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Jasieńcu
Przewodniczącą jest Pani Ewa Zubilewicz-Mucha.

Stowarzyszanie Aktywnych Kobiet w Turowoli.
Jego przewodniczącą jest Pani Aneta Wronisz.