Zapisując dziecko na zajęcia prosimy o wypełnienie ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, PUBLIKACJĘ WIZERUNKU i WYTWORÓW ARTYSTYCZNYCH
Zgoda do pobrania poniżej
.