Nowe ławki, stojaki rowerowe, wiaty stadionowe – z takiego sprzętu mogą korzystać użytkownicy Kompleksu Boisk Sportowych w Puchaczowie.
Było to możliwe dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Orlik w Puchaczowie został doposażony w wiatę rowerową, stojaki na rowery, dwie wiaty stadionowe oraz dwie ławki.
Zorganizowano także turnieje sportowe.

– Projekt miał na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu zarówno zawodników, jak i kibiców którzy przychodzą na orlik.
Udało się stworzyć warunki do aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i turystów – informuje Adam Grzesiuk Wójt Gminy Puchaczów.
– Zależy nam, aby być dobrym sąsiadem i dlatego w gminach, na terenie których realizujemy inwestycje infrastrukturalne,
przeprowadziliśmy pierwszą edycję konkursu dobrosąsiedzkiego na grantowe projekty społeczne – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE.
– Dzięki nowemu wyposażeniu boisk młodzi miłośnicy sportu z Puchaczowa będą mogli trenować w lepszych warunkach – dodaje.
Ogłoszony w lutym konkurs PSE „WzMOCnij swoje otoczenie” ma na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury,
aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu.
Więcej informacji o PSE jest dostępnych na stronie raport.pse.pl.