UWAGA! Warsztaty zostaną przełożone na inny termin.

Osoby zapisane na warsztaty będziemy informować o terminie,
gdy już zostanie ustalony.