W związku z nowymi obostrzeniami wyszło Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora GOK

w sprawie wprowadzenia dodatkowych procedur ochrony użytkowników i pracowników placówki przed COVID-19.

Bardzo proszę się zapoznać.

Plik pdf do pobrania poniżej:

ZARZĄDZENIE NR 08