Podsumowanie zbiórki „ Plecaczek dla najmłodszych”

Gminny Ośrodek Kultury wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Puchaczowie zakończyły zbiórkę „Plecaczek dla najmłodszych”, której celem było zebranie artykułów szkolnych oraz plastycznych dla dzieci które przybyły do nas z Ukrainy. Udało nam się skompletować 24 zestawy plecaczków. Bardzo dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom – osobom prywatnym jak również firmom za bezinteresowną pomoc, ofiarność i okazane serce dla dzieciaków z Ukrainy.