Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie prowadzone są przez wykształconego plastyka. Zajęcia są organizowane tak, aby każde dziecko miało możliwość indywidualnego, i co ważne, swobodnego wypowiadania się oraz tworzenia w zakresie dostępnych środków plastycznych. Prace uczestników zajęć wysyłane są na konkursy plastyczne, te lokalne, jak i ogólnopolskie czy międzynarodowe. Zajęcia odbywają się z podziałem na dwie grupy wiekowe (4-6 lat oraz od 7 lat), tak aby dostosować techniki plastyczne do możliwości grupy.
instruktor: Milena Brudkowska 


Grafika warsztatowa

Zajęcia z grafiki prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie prowadzone są przez plastyka. Uczestnicy zajęć poznają różne techniki graficzne od pracy ołówkiem, przez piankoryt, suchoryt, aż do linorytu. Na zajęciach pracujemy dłutem, a później powstałe prace odbijamy. Zajęcia są dla uczniów od 4 klasy szkoły podstawowej. Zajęcia grupowe.
instruktor: Milena Brudkowska


Malarstwo

To zajęcia plastyczne skierowane dla dzieci od 8 roku życia. Uczestnicy zajęć pod okiem wykwalifikowanego instruktora (malarki) mogą szlifować swoje umiejętności malarskie. Zajęcia umożliwiają nabywanie i rozwijanie swoich umiejętność w twórczej atmosferze pracowni artystycznej.
Instruktor: Milena Brudkowska 


 

Nauka gry na keyboardzie/pianinie

Nauka gry na instrumencie rozwija koncentrację i poprawia koordynację ruchową. Kontakt z muzyką wpływa pozytywnie na rozwój inteligencji. W znacznym stopniu zwiększają się umiejętności językowe, matematyczne oraz rozwija się zdolność abstrakcyjnego rozumowania. Lekcje odbywają się indywidualnie, godziny zajęć dostosowujemy do każdego ucznia. Termin zajęć jest uzgadniany indywidualnie z instruktorem. Czas trwania zajęć wynosi od 20 minut do 60 minut i jest uzależniony od wieku i możliwość danego uczestnika.
Instruktor: Rafał Rutkowski


 

Zajęcia wokalne (śpiew)

Zajęcia wokalne mają na celu rozwijać precyzyjne połączenie głosu ludzkiego z muzyką. Podczas takich zajęć pracujemy nad techniką wokalną oraz interpretacją utworów.
Zajęcia w grupie to także praca nad wytworzeniem idealnego współbrzmienia. W trakcie zajęć uczestnicy nabierają również umiejętności swobodnego zachowania scenicznego oraz panowania nad tremą. Poprzez zajęcia wokalne uczestnicy mają możliwość udziału w różnych przeglądach i festiwalach, biorą udział w występach artystycznych, reprezentują i promują GOK oraz naszą miejscowość. Zajęcia są indywidualne lub grupowe (zespół). Godziny zajęć są indywidualnie dostosowane do każdego uczestnika lub grupy. Uczestnicy zajęć są przygotowywani na różnego rodzaju konkursy i festiwale.
Instruktorzy: Krzysztof Zgórski, Justyna Abramik 


 

Taniec nowoczesny

Taniec nowoczesny jest niezwykle widowiskowy i coraz bardziej popularny. Możemy go oglądać na turniejach tanecznych i podczas talent show w telewizji, kiedy to grupy tancerzy pokazują na scenie swoje umiejętności. Co powoduje, że ten rodzaj tańca cieszy się takim zainteresowaniem? W dużej mierze dzieje się to za sprawą kroków i figur tańca nowoczesnego, które zaczerpnięte zostały w wielu innych rodzajów tanecznych. Dzięki temu taniec ten jest niezwykle uniwersalny, różnorodny oraz wszechstronny.  Zajęcia odbywają się z podziałem na dwie grupy wiekowe (grupa starsza NIC TAKIEGO i grupa młodsza Z BANSEM MOC).
Instruktor: Weronika Jamińska


Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne prowadzone są przez doświadczonego muzyka i pedagoga. Głównym założeniem tych spotkań jest nauka podstaw gry aktorskiej, poprawnej dykcji i interpretacji tekstu literackiego, prawidłowa emisja głosu, pokonywanie tremy, nauka współpracy w grupie jak również nauka śpiewu. Podczas zajęć staramy się by każdy mógł „rozwinąć skrzydła”, przy okazji dobrze się bawiąc. Uczestnicy zajęć teatralnych mają możliwość udziału w przeglądach teatrów dziecięcych i młodzieżowych, reprezentują także i promują GOK oraz gminę podczas wielu lokalnych uroczystości. Propozycja kierowana jest do wszystkich miłośników teatru i estrady od 7 lat.  Uczestnicy zajęć tworzą grupę teatralną „Atomówki”. Wcześniej placówkę reprezentowała „Grupa teatralno-wokalna”.
Instruktor: Justyna Abramik