Grupa teatralna
„ATOMÓWKI”

 

ATOMÓWKI

GRUPA TEATRALNA „ATOMÓWKI” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie od października 2018 r. , opiekunem grupy jest Pani Justyna Abramik.
ATOMÓWKI aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym naszej gminy i placówki. Ich specjalność to humorystyczne spektakle teatralne.

 

Skład Zespołu:
(od 2019 roku)

Julia Kowalczyk
Zuzanna Sacawa
Zuzanna Szewczak
Kalina Szubartowska

Pierwotny skład grupy to: Mariola Borys, Maja Ciężka, Julia Kowalczyk, Anna Kucybała, Zuzanna Sacawa, Zuzanna Szewczak i Kalina Szubartowska. 

 

OSIĄGNIĘCIA:
Nominacja do Festiwalu Najciekawszych Widowisk Teatralnych 2019